Prilagodba

Aktivnosti

  Projekt         15.02.2021.

Kako bi se ostvarili ciljevi definirani sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, te Planom gospodarenja otpadom Grada Grubišnoga Polja te predloženim projektom, definirane su sljedeće aktivnosti projekta:

 

  1. Nabavka komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada – aktivnost se odnosi na nabavku 2 vozila koji će omogućiti prikupljanje razvrstanog otpada sa područja grada Grubišnoga Polja. Jedno vozilo služi za prikupljanje otpada iz kućanstava, dok drugo za prikupljanje otpada sa zelenih otoka te iz višestambenih zgrada. Građani će otpad odlagati u za to predviđene „boxove“ u kojima se nalaze kontejner za biootpad, miješani otpad, plastiku i metal te u 7 zelenih otoka. Papir će se odlagati u vrećice koje će kućanstva zaprimiti od Komunalca te će se one također sakupljati pomoću ovog vozila. Vozilo će služiti samo za prikupljanje razvrstanog otpada, što ne uključuje miješani komunalni otpad. U aktivnost je uključena provedba postupka nabave.

  2. Informativno-edukativne aktivnosti za građane o odvojenom prikupljanju otpada – Riječ je o dvije projektne aktivnosti– informativno edukativnoj radionici za građane te online informiranju građana. Obzirom da prijavitelj istovremeno upravlja sa 27 višestambenih zgrada, u kojima živi veliki broj stanovnika, organizirat će se radionica za predstavnike stanara koji će informacije prenijeti drugim stanarima. Kroz edukativnu radionicu građane će se informirati kako smanjiti nastanak otpada, kako omogućiti i pripremiti ponovnu uporabu otpada te kako ispravno reciklirati. Distribuirat će se letci o navedenim temama kako bi se promijenio odnos ljudi prema otpadu. Online informiranje građana izvršit će se kroz izradu sadržaja za web stranicu prijavitelja gdje će se postaviti detaljne upute o razvrstavanju otpada u kućanstvima.

  3. Promocija i vidljivost - prijavitelj će široj javnosti prezentirati projekt koristeći medije koji imaju najbolju učinkovitost u ovoj lokalnoj zajednici. Na prvom mjestu je program lokalne radio postaje, koja ima veliku slušanost na području grada. Prijavitelj će sudjelovanjem u programu predstaviti aktivnosti projekta. Nadalje, informacije o projektu redovito će objavljivati na vlastitoj web stranici te stranici Grada Grubišnog Polja. Nakon isporuke vozila, organizirati će se konferencija za medije i javnost kako bi se predstavilo unaprjeđenje usluga prijavitelja. U sklopu aktivnosti izradit će se promotivni materijali kao i obavezni elementi vidljivosti.

  4. Upravljanje projektom – aktivnosti upravljanja projektom odnose se na izradu Plana nabave, provedbu postupka nabave, praćenje ostvarenja rezultata projekta, praćenje proračuna, izrada Zahtjeva za nadoknadom sredstava te na druge popratne aktivnosti.
EU projekt
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Za više informacija o Eu fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Grad Grubišno Polje
Komunalac d.o.o.
Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.