Prilagodba

Opis projekta

  Projekt         15.02.2021.

Područje Grada Grubišno Polje zauzima površinu od 269 km2, gdje je u 24 samostalna naselja prema popisu iz 2011. godine živjelo 6.478 stanovnika. Davatelj usluge za poslovnu aktivnost prikupljanja i gospodarenja komunalnim otpadom te pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog prostora na području Grada Grubišnog Polja je trgovačko društvo u 100%-tnom vlasništvu Grada Grubišnog Polja, Komunalac d.o.o..

Organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja obavlja se u 16 naselja u kojima živi 6.263 stanovnika, a 3,3% stanovnika nije obuhvaćeno organiziranim sustavom prikupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Miješani komunalni otpad prikuplja se iz 2138 domaćinstva te od 126 pravnih osoba. Uz miješani komunalni otpad, iz kućanstva se prikuplja i biorazgradivi otpad koji se odvozi na odlagalište Prdavac u Gradu Grubišno Polje.

Dijelu domaćinstava dodijeljeni su žuti spremnici zapremnine 120 l, a stambenim zgradama kontejneri zapremnine 1.100 l u koji odlažu reciklažni otpad i to staklo, papir, metal i plastiku dok su na 7 lokacija na području grada postavljeni zeleni otoci (3 u Grubišnom Polju i po 1 u Velikim Zdencima, Malim Zdencima, Ivanovom Selu i Velikoj Brani). Postavljeni kontejneri su zasebno za staklo, papir, PET-PVC i baterije. Tijekom 2020. sve višestambene zgrade dobile su tzv. boxove za miješani otpad, biorazgradivi otpad, plastiku, metal i papir.

Komunalac d.o.o. Grubišno Polje trenutno nema niti jedno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada  već su sva vozila namijenjena za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

 

Projektom će se nabaviti vozila sa sljedećom namjenom:

 

  1. Komunalno vozilo, samo podizač kontejnera 5 i 7 m3 sa hidrauličkim stabilizatorima i mini kranom – koristiti za pražnjenje zelenih otoka i za skupljanje vreća sa papirom, te za potrebe manipulacije i prijevoza kontejnera u reciklažom dvorištu.

    Navedeno vozilo koristiti će se za pražnjenje 15 zelenih otoka (7 odmah i 8 novih), jednom mjesečno skupljanje vreća sa papirom koje ćemo podijeliti u 1832 kućanstava i 306 stanova, te glomaznog otpada.

 

  1. Komunalno vozilo za skupljanje komunalnog otpad sa nadogradnjom (7,5 m3) – koristit će za skupljanje i pražnjenje reciklažnog otpada „iz žutih kanti“ (kućanstva), koje se trenutno skupljaju samo u naseljima Grubišno Polje i Orlovac Zdenački, 985 komada i „žutih kontejnera“ 1100 l (stambene zgrade, 30 komada i pravne osobe), a nabavkom vozila podijeliti ćemo „žute kante“ i skupljati reciklažni otpad sa cijelog područja Grada, odnosno prazniti ćemo 1832 kante, jednom mjesečno. Ujedno isto će služiti i za skupljanje biorazgradivog otpada iz „smeđih kanti“ (50 kućanstva – ostala kućanstva imaju kompostere) i „smeđih kontejnera“ 1100 i (stambene zgrade – 30 komada), jednom tjedno.

 

Planom gospodarenja otpadom Grada Grubišno Polje (2017. – 2022. godine), definirane su potrebe u sustavu gospodarenja otpadom na području Grada Grubišnoga Polja. Kao osnovni cilj, definiraju se smanjene količine miješanog komunalnog otpada koji se upućuje na odlaganje i povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada koji je moguće reciklirati.

 

 

 

Neizravni i mrežni učinci projekta

 

Provedbom projekta nabave komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada stvaraju se preduvjeti za efikasnije i ekonomičnije pružanje usluge gospodarenja otpadom na području Grada Grubišno Polje koje je istovremeno pred uvjet za funkcioniranje reciklažnog dvorišta, koje je kao što je već spomenuto, u fazi predradnji za izgradnju.

Uz navedeno, smanjiti će se količina miješanog otpada koji se odlaže na odlagalište, a povećati              količine reciklažnog komunalnog otpada te će se kroz edukativne aktivnosti stanovnicima grada približiti pojmovi o pravilnom razvrstavanju reciklažnog otpada kao sprječavanje nastanka otpada, što će ujedno olakšati daljnje gospodarenje otpadom od strane Komunalca d.o.o.

 

Rezultat prethodno navedenog je smanjenje otpadnih tvari kojim se stvara pozitivan utjecaj na okoliš i na zdravlje lokalnog stanovništva te podizanje razine kvalitete života ljudi na području grada, a uz to povećava atraktivnost zavičaja.

 

 

Krajnji korisnici

 

Stanovništvo Grada Grubišnoga Polja – bez obzira na dob, svi stanovnici Grubišnoga Polja ostvariti će indirektnu korist od projekta. Radi očuvanja okoliša i više kvalitete života, važno je učinkovito gospodariti otpadom. Predloženim projektom unaprijedit će se kvaliteta gospodarenja otpadom, od strane pružatelja usluge te će se potaknuti građane na smanjenje količine otpada, ali i pravilno razvrstavanje te odlaganje otpada. Promjenom ponašanja koje se temelji na usvajanju novih znanja svi građani će ostvariti višestruku korist. Informiranjem o načinu razvrstavanja otpada utjecat će se na smanjenje broja ilegalnih odlagališta, koje narušava okoliš grada Grubišnoga Polja. Nadalje, kako će se usluga otpada naplaćivati prema količini preuzetog otpada, smanjenjem otpada građani će imati manje troškove.

EU projekt
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Za više informacija o Eu fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Grad Grubišno Polje
Komunalac d.o.o.
Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.